Thursday 4 July 2024

Lá số hung cách và 7 cách cải mệnh

Bản thân mình RẤT CÓ HỨNG THÚ với các lá số hung cách. Một lá số hung cách thể hiện cuộc đời của thân chủ sẽ nhiều thăng trầm, vất vả, biến đổi, cũng như dễ dính nhiều nạn tai. Thường ngoài tác động tới cuộc đời, các lá số hung cách này tác động lên tâm thức, lên chính tính cách của thân chủ đó. Nó có thể khiến thân chủ cục cằn hơn, hoặc có khi mơ mộng ảo tưởng hơn, hoặc có khi rất nóng tính, hay đầy cô độc - cô lập.

Trân LSTV thì tất cả đều có từng ấy ngôi sao, hơn 100 ngôi sao. TVCL tập trung vào 32 sao chính (định hình tới 80%) cách cục tổng quan cuộc đời. Khác nhau mỗi lá số là cách phân bổ mỗi sao. Vậy nên những sao xấu tập trung vào những cung quan trọng thì những sao tốt sẽ tập trung những cung còn lại.

Nếu một lá số hung cách mạnh ở Mệnh - Thân - Phúc - Tài - Quan - Di tức những cung chính định hình cuộc đời, thì đây là mấy nguyên tắc cho thân chủ:

1. Chấp nhận cuộc đời sẽ có nhiều biến động, thăng trầm và thất bại, lên xuống, khổ đau. Đó là 1 phần cuộc đời, qua đó học bài học.

2. Tập trung vào làm nhiều thiện nghiệp để cải thiện cuộc sống, gieo nhiều nhân thiện lành để hỗ trợ cuộc sống của mình.

3. Chú trọng HỌC TẬP, CHUYỂN HOÁ NỘI TÂM mình - cung Phúc của mình - để dù các biến cố xảy ra thì tâm vẫn học hỏi, hạnh phúc, an vui được.  

4. Học cách mang lại giá trị cho người khác, công việc đặt giá trị cho cộng đồng lên trước. Như vậy vừa mang lại lợi lạc về tinh thần, lợi lạc trong MQH, lại mang lại các thiện nghiệp cho mình.

5. Học cách sống để bạn bè, đồng nghiệp, thầy cô, sếp, yêu quý hỗ trợ mình. Thường các cung MQH sẽ nhiều thuận lợi, tốt đẹp. Nên nương nhờ vào các cung này thay vì phấn đấu 1 mình.

6. Học cách DỤNG HUNG TINH. Điều này cực kỳ quan trọng trong các lá số hung cách, hung tinh luôn có MẶT TỐT của nó, dụng được đúng sẽ giúp cuộc sống bớt thăng trầm hơn. Bên cạnh đó cần hiểu rõ ĐIỂM MẠNH CHÍNH TINH các cung quan trọng để dụng.

7. Chọn thời điểm VẬN TỐT để phát triển. Cuộc đời qua các vận khác nhau, lá số càng khi thì tới vận tốt càng mạnh, nên dụng.

Ngoài ra còn nhiều cách thức khác nữa, với mình, các lá số hung cách luôn là điều hứng khởi, vì khi tham vấn xong, thân chủ sẽ thấy cuộc đời tươi sáng, có nhiều hướng đi và thực sự thay đổi cuộc sống rất rõ rệt.

- Quán Trung, Bộ tộc Tử Vi Chữa Lành